Pácienseink között gyakran találkozunk azzal a jelenséggel, hogy nem ismerik a fogak anatómiáját, a fogak szerkezetét és nincsenek tisztában a fogak számozásával sem. Pedig ahhoz, hogy a fogakat megfelelően ápolni tudják, érdemes az alapvető ismeretekkel tisztában lenni, ráadásul így az is érthetőbb, hogy milyen fogászati kezelés és miért zajlik. A cikkben éppen ezért áttekintjük, hogy:

 • Melyek a fog részei és milyen a fog szerkezete;
 • Hány foga van egy embernek és mi a fogak sorrendje és szerepük;
 • Szó lesz a fog gyökereiről is, és hogy melyik fognak hány gyökere van.

A fogak szerkezete és szerepe

Senkinek nem újdonság, hogy a fogak elsődleges szerepe a táplálék felaprítása és rágása, amelynek köszönhetően az ételek már könnyebben emészthető formában jutnak az emésztőrendszerbe. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal a ténnyel, hogy a szabálytalan vagy hiányos fogazat és ennek köszönhetően a nem megfelelően összerágott táplálék hosszú távon emésztőrendszeri problémákat okozhat. 

A fogaknak ezen kívül fontos esztétikai szerepük is van – a nem tökéletes mosoly gátlásokhoz, önbizalomhiányhoz is vezethet, de a társadalmi megítélést is jelentősen befolyásolja. 

Éppen ezért érdemes minél nagyobb figyelmet szentelni a fogak megóvásához, amit hatékonyan akkor tudunk elvégezni, ha megismerjük az emberi fogsort. Vágjunk is bele!

A fog részei és szerkezete

A fog felépítése

A fog 3 részből áll:

 • A felső, íny feletti rész a korona, amelyet az emberi test legkeményebb szövete, a zománc borít;
 • Az alsó, íny alatti rész a foggyökér, amely az állcsonthoz kapcsolódik. Ezt a területet nem a zománc, hanem az úgynevezett cement borítja. A fogak rögzítéséért a cementbe ágyazott  gyökérhártya felel, amely rugalmas rostokból áll. Így a fog képes mikromozgásokat végezni – és így válik lehetővé, hogy a fogsor szabályozható legyen;
 • A korona és a foggyökér találkozását pedig fognyaknak nevezik;

A fog szerkezete

Kívülről befelé haladva a fog a következőképpen épül fel: 

 • Zománc (a korona esetén): átlátszó, rendkívül kemény, élő sejtekkel nem rendelkező szövet, amely kalciumból, fluorból és foszforból épül fel. Harapás, rágás közben folyamatosan kopik;
 • Cement (foggyökér esetén): a foggyökér külsején található rész, rugalmas rostokkal;
 • Dentin: a fogbelet körülvevő rész, amely a fog színét is meghatározza. Enyhén sárgás színe van, amely egyénenként eltérő;
 • Fogbél vagy más néven pulpa: ereket és idegeket tartalmazó rostos kötőszövet, amely a fogak tápanyag-ellátásáért és a fogak érzékeléséért felel, a benne található idegek továbbítják a fogakat ért ingereket a központi idegrendszer felé. Az erek és idegek a foggyökér csúcsánál lépnek ki a fogból.

A fogak szerkezete és részei minden fog esetén megegyeznek, azonban a gyökerek száma és a fogak formája, funkciója foganként eltérő. 

A fogak számozása, elnevezése és a fogak sorrendje

Először is nézzük, hogy hány foga van egy embernek! Az emberi fogsor maximum 32 fogból áll. Az alsó és felső fogsorban ez egyenlően oszlik el, tehát alul-felül is 16-16 fog található. Ezen kívül a fogak egy fogsoron is szimmetrikusan vannak – így az emberi fogsort “negyedekre” azaz szaknyelven kvadránsokra lehet osztani. A kvadránsoknak a fogak számozásában van szerepe, erről a későbbiekben írunk.

A fogak sorrendje

Egy kvadránsban elölről hátrafelé haladva mind az alsó,mind a felső fogsoron a következő a fogak sorrendje:

 1. Nagymetszőfog (Középső metszőfog)
 2. Kismetszőfog (Oldalsó metszőfog) 
 3. Szemfog
 4. Első kisőrlő
 5. Második kisőrlő
 6. Első nagyőrlő
 7. Második nagyőrlő
 8. Harmadik nagyőrlő, azaz bölcsességfog

Minden fogból tehát 2-2 található a felső és az alsó fogsoron, így tartalmaz az emberi fogsor összesen 32 db fogat.

 • Frontfogaknak nevezik a nagymetszőfogakat, kismetszőfogakat és a szemfogakat
 • Premolárisoknak nevezik a kisőrlőket
 • Molárisoknak nevezik a nagyőrlőket.

A fogak szerepe és a foggyökerek száma

A metszőfogak

A nagymetszőfogak egyetlen gyökérrel rendelkeznek, amelyek keresztmetszete kör alakú. A felső nagymetszők jóval nagyobbak, mint az alsó nagymetszők. A kismetszőfogak szintén egy gyökérrel rendelkeznek, amelyek keresztmetszete azonban ovális. A fogak vége éles rágóélben végződik, fő funkciójuk a harapás.

A szemfogak

A szemfogak igen erős, vastag fogak, formájuk sokkal hegyesebb, mint a metszőfogaknak. Egy gyökérrel rendelkeznek, szerepük pedig a tépés. 

Kisörlők

A felső első kisörlő két gyökérrel rendelkeznek, a felső második kisörlők és az alsó kisörlők pedig általában egy gyökérrel. Koronájuk csücskös. Ritkán előfordulhat, hogy ezeknek a fogaknak is két gyökerük van. Szerepük a táplálék összenyomása és szétdarabolása.

Nagyörlők

A nagyörlők a rágásért felelnek, éppen ezért folyamatosan nagy terhelés éri őket. Ennek megfelelően méretük nagyobb, felül három, alul pedig általában két, ritkán egy gyökért tartja őket. A nagyörlők a szájüreg hátulsó részében helyezkednek el, emiatt és formájuk miatt különös figyelmet kell szentelni a tisztításuknak, különös tekintettel a fogközök tisztítására. 

A harmadik nagyörlő a bölcsességfog, amely gyakran nő rendellenesen, így a fogak összetorlódását vagy egyéb problémákat is okozhat. Ilyen esetben érdemes eltávolítani.

Melyik fog hány gyökérrel rendelkezik? 

A gyökerek száma leginkább olyan esetekben érdekes, amikor gyökérkezelésre van szükség. Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük foganként a gyökerek számát.

Fog elnevezése

Gyökerek száma

Nagymetszőfog

1 gyökér

Kismetszőfog

1 gyökér

Szemfog

1 gyökér

Első kisörlő

Felül 2 gyökér, alul 1 gyökér

Második kisörlő

1 gyökér

Első nagyörlő

Felül 3 gyökér, alul 2 gyökér

Második nagyörlő

Felül 3 gyökér, alul 2 gyökér

Harmadik nagyörlő

vátozó

 

A fogak számozása

A fogak számozására gyakorlati okokból van szükség. A fogászati kezelések során ugyanis sokkal könnyebb és gyorsabb beazonosítani a fogakat szám szerint.

fogak számozása

A fogak száma mindig kétjegyű:

 • Az első számjegy jelzi a kvadránst
 • A második számjegy pedig a fogat.

Eszerint tehát a kvadránsok a következőképpen alakulnak:

 1. Jobb felső kvadráns
 2. Bal felső kvadráns
 3. Bal alsó kvadráns
 4. Jobb alsó kvadráns

A fogak sorrendje pedig a fent ismertetett módon alakul:

 1. Nagymetszőfog (Középső metszőfog)
 2. Kismetszőfog (Oldalsó metszőfog) 
 3. Szemfog
 4. Első kisőrlő
 5. Második kisőrlő
 6. Első nagyőrlő
 7. Második nagyőrlő
 8. Harmadik nagyőrlő, azaz bölcsességfog

Így tehát például a 24-es fog a bal felső első kisörlő, a 47-es fog pedig a jobb alsó második nagyörlő. 

Összegezve tehát a fentieket, mindenképpen érdemes a fogak szerkezetét, sorrendjét és számozását ismerni, hiszen például a fogszuvasodás kezelésénél így a páciens is azonnal fogja tudni, melyik fogába kerül tömés. A hiányzó fogakat pedig hagyományos vagy implantációs fogpótlással pótolni kell, hiszen így állítható helyre az esztétikum és a rágófunkció. 

Érdeklődjön telefonon, illetve itt, az interneten – vagy keresse fel rendelőnket személyesen!

Amennyiben további kérdései vannak, örömmel állunk rendelkezésére! Honlapunkon felvilágosítást kérhet és időpontot is foglalhat rendelőnkbe erre a linkre kattintva.

dentpoint csapata budapest

Emellett e-mailen (info [kukac] dentpoint.hu) és telefonon (+36302576088) is szívesen fogadjuk megkeresését. 

Várjuk szíves érdeklődését!